Standhouders

Maaltijden tijdens Beurs Nieuwleusen

 • Denk je aan het opgeven van de maaltijden tijdens de beurs?
 • Inleveren vóór 23 februari 2018 via info@sporthaldeschakel.nl
 • Menukaart Beurs Nieuwleusen

 

Verzekering

 • Wil je je goederen verzekeren tijdens de beurs?
 • Dan vóór 16 februari 2018 een mail sturen naar: Harriet@hekmanbv.nl
 • Voor verdere vragen of wil je graag eerst inzage in de polisvoorwaarden? Dan kun je contact opnemen met Assurantiekantoor Hekman, tel: 0529-481567.

 

Schoonmaken van de stand

 • Wil je graag dat je stand tijdens Beurs Nieuwleusen wordt schoongemaakt, dan kun je een mail sturen naar: info@schoonmaakbedrijfkrul.nl.
 • Stofzuigen van de stand: € 3,00 per m2.
 • Afnemen van de meubels in de stand: € 10,00 per stand.

 

Opbouwdata/tijden

 • Maandag 26 februari 2018:     14.00 uur tot 23.00 uur
 • Dinsdag 27 februari 2018:         7.00 uur tot 23.00 uur
 • Woensdag 28 februari 2018:     7.00 uur tot 12.00 uur

 

Deelnemersborrel

 • Donderdagavond 1 maart 2018 is er vanaf 21.30 uur wederom een gezellige deelnemersborrel. Onder het genot van een hapje en een drankje én de muzikale klanken van zanger Hans kunnen we met elkaar de ervaringen van Beurs Nieuwleusen delen.

 

Prijsvraag

 • Wie heeft de mooiste stand van Beurs Nieuwleusen editie 2018? De bezoekers kunnen invullen wat zij de mooiste stand vinden. De winnaar wint……………..                                     een halve pagina voor een advertentie in de Dalfser Marskramer gratis! Zeer zeker de moeite waard om iets bijzonders van je stand te maken.

 

Beursreglement 2018

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beursorganisatie.

 

I Algemeen

 1. De organisatie verleent onder geen voorwaarde enige exclusiviteit.
 2. De organisatie kan zonder opgaaf van redenen inschrijving weigeren.
 3. De beursorganisatie houdt zich het recht voor bij afwezigheid van een bepaalde branche, deze aan te trekken uit omliggende plaatsen.

 

II Standbouw

 1. Met de standbouw kan op maandag 26 februari 2018 om 14.00 uur worden begonnen.
 2. De standhouder is verplicht zijn stand op woensdag 28 februari 2018 om 11.00 uur gereed te hebben.
 3. Zaterdag 3 maart 2018 om uiterlijk 12.00 uur dienen alle aangevoerde materialen, artikelen etc, door de standhouder te zijn afgevoerd.
 4. De standhouder verplicht zich de gehuurde ruimte te bezetten door zijn artikelen te exposeren. Hij zal voor schade kunnen worden aangesproken, indien hieraan niet wordt voldaan.
 5. De opbouw en afwerking van de stand gehuurd van Standing standbouw moet geheel door de standhouder worden verzorgd.

 

III Stand inrichting

 1. De inrichting van de stands moet aan normale ethische eisen voldoen. De beursorganisatie houdt zich het recht voor, in overleg met standhouder, veranderingen ten gunste aan te brengen.
 2. Demonstraties mogen slechts met toestemming van de beursorganisatie worden gegeven.

 

IV Niet toegestaan is:

 1. Zodanig gebruik te maken van gehuurde ruimte dat door lawaai en/of slechte geuren mededeelnemers worden gehinderd.
 2. Het gebruik van een geluidsinstallatie.
 3. Het beschadigen van vloeren en wanden.
 4. De gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden onder verhuren of ter beschikking stellen.
 5. In de gehuurde ruimte sluikreclame te voeren.
 6. Het gebruik van koffiezet apparaten, waterkokers of koelkasten.
 7. Het gebruik van verwarmingstoestellen en open vuur.
 8. Het verkopen of verstrekken van consumpties die niet tot eigen producten behoren, en of producten welke op een andere wijze te verkrijgen zijn via de horeca van de beurs. Uitzondering hierop is alleen mogelijk met toestemming van de beursorganisatie.
 9. In de hal of bij de entree te roken.
 10. Reclameartikelen of anderszins, van welke aard dan ook, aan wanden of deuren te bevestigen.
 11. Voor niet standhouders om commerciële activiteiten in welke vorm dan ook te ontplooien zonder toestemming van de beursorganisatie.

V Verplicht is

 1. Brandgevoelige materialen brandwerend te maken.
 2. Bij gebruik van waterpartijen overeenkomstig de voorwaarden van de gemeente te handelen.
 3. Voor elektra dient men snoeren te gebruiken. Brandweer keurt deze.
 4. Alle verantwoording en aansprakelijkheid voor de punten 1 tot en met 3 ligt bij de standhouder.

 

VI Verzekering*

 1. Op geen enkele wijze en in geen enkele situatie kan de beursorganisatie bij opgelopen schade aansprakelijk worden gesteld. De standhouders kunnen gebruik maken van een collectieve verzekering.

 

VII Bewaking

 1. De beurslocatie en de stands worden buiten de openingstijden niet bewaakt.
 2. Tot een half uur voor en één uur na de openingsuren mag niemand op de beurslocatie aanwezig zijn, ook geen standhouder.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing of eventuele schade.

 

VIII Stand huur

 1. De deelnemer is verplicht vóór 30 november 2017 de helft van de stand huur te hebben gestort, het resterende bedrag dient voor 15 januari 2018 te zijn voldaan. Indien niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan, vervalt het recht op de besproken standruimte. Restitutie van gestorte gelden zal niet plaats vinden.
 2. Indien door bijzondere omstandigheden van overmacht de beurs niet kan plaatsvinden, zullen de inschrijvers zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, genoegen moeten nemen met restitutie van de door hen gestorte gelden, onder aftrek van 25 procent voor gemaakte kosten.

 

*nadere informatie volgt

 

                                               Ondernemersbeurs Nieuwleusen 2018

Reglement en informatie hebben uitsluitend tot doel het welslagen van de beurs te bevorderen in het belang van de standhouder.